Ana Sayfa Hakkımızda fiyatlar Ürünler Referanslar iletişim
 
 
ürünler:.

Belsoft Analitik Muhasebe

5018 Sayılı Kanun ile birlikte Bütçe sistemi genişletilmiş, Stratejik planlama, Performans Esaslı Analitik Bütçe Sistemi, Tahakkuk Esaslı Muhasebe ve etkin bir iç kontrol sistemi oluşturulmaya çalışılmıştır.

Bunun yanında aynı kanun ile Harcama Sürecinde de önemli değişiklikler olmuştur.

Belsoft, Muhasebenin Temel Özellikleri olan

  • Kaydetme
  • Sınıflandırma
  • Özetleme
  • Raporlama  Fonksiyonlarını size eksiksiz olarak sunmaktadır.

Tüm İşlemleri tek menü üzerinden çalıştırma özelliği
Üst üste pencereler açarak işlemler yapma özelliği
Kesin ve Geçici teminatların firmalar bazında takibi
Taahhüt kartları girişi
Taşınır/Personel/Gelir Modülleri ile bağlantısı
Birden fazla bilgisayarda işlem yapılırken, kaydetme sırasına göre yevmiye numarasını otomatik olarak +1 arttırarak kaydetme özelliği
İşlem yapılan firmanın o an için Borç/Alacak Bilgisini ekranda görebilme
Aynı fişte birden farklı Firma/Personele emanet alabilme özelliği
Alınan her emanet için ayrı bir referans numarası verilerek, o emanetin hangi tarihte hangi yevmiye numarası ile emanete alındığını ve o emanetten yapılan toplam tutarı görebilme imkânı
Sayıştay’a Aylık/Dönem sonlarında gönderilecek dosyaların hazırlanması
Bütçe, Ek Bütçe, Ödenek Aktarma işlemlerinin Tek tuşla muhasebe işlem fişine alınması
Ödeneği yetersiz harcamalarda işlem yapmama kıstası verilmesi
Firma tanıtımlarında varsa birden fazla banka hesabı, gönderme emrinde istenilen bankanın seçilebilmesi
Bütçe gideri gerçekleştiği için istenilen emanetin istenilen birimden ödenebilme imkânı
Günlük/Haftalık/aylık Çek kapatma işlemleri
Seçilen bir Firmanın daha önceki yevmiyelerini İleri-Geri tuşları ile ekrana getirebilme imkânı
Fiş girişi bittikten sonra Yansıtmaların tek seferde gerçekleştirilmesi
Ve diğer özellikleri