Muhasebe

Performans esaslı bütçeleme ile idarenin stratejik planı doğrultusunda Kamu kaynaklarını en verimli şekilde kullanırken en üst seviyede hizmetin gerçekleşmesi için kolay kullanımı ile evrak işlemlerini gerçekleştir ve güvenilir raporlar sunar. İdareye Neredeyiz / Nereye Gitmek İstiyoruz sorusunun cevabında en yakın yardımcısıdır.


 

Gelir

İdarenin Emlak, Çtv, ve diğer vergiler ile Harçlar ve Katılım Paylarının yanı sıra diğer gelirlerin Tahakkuk / Tahsilatları, ödenmeyen alacakların yasal takipleri Muhasebe ile entegrasyonu istenilen tarihler arası raporlama ile idarenin gelecek günler için kendini planlamasını sağlar
 

Personel

İdarenin tüm statüde çalışan personelinin özlük cetvellerinin takibi ve aylık tahakkukların güvenilir bir şekilde yapılması, hak kaybının yaşanmaması, kurumlara yapılması gereken yasal bildirimlerin program tarafından hazırlanması ile zaman tasarrufu sağlar.
 

Yazı İşleri

Meclis / Encümen kararlarının yazılması, toplantılara katılanlara imza açılması, gelen giden evrakların kaydı, Evlendirme ve diğer modülleri ile istenilen zamanda geçmişe ait raporların hızlı ve güvenilir şeklide alınmasını sağlar.
 

Taşınır/Taşınmaz İşlemleri

İdarenin her türlü taşınır ve taşınmazının kayıt altına alınarak, idarenin istenilen tarihler arasındaki Taşınır durumunu, maliyetleri, zimmet vb. kolay ve hızlı bir şekilde sunarak ihtiyaçların daha sağlıklı olarak temini ve muhasebe entegrasyonu ile muhasebe kayıtları konusunda yardımcı olur.
 

Doküman Yönetimi

Belgelerin kimlik numaraları ile dijital ortama saklayıp, istenildiğinde tekrar görüntüleme, ilave ek dosyalar yapmaya imkan vererek idarenin dosyalama ve arşivleme konusuna çözüm getirmektedir.