Belediyeler

 Büyükşehir, İl, ve İlçe Belediyesi Birimlerinin Mevzuata Uygun işlemleri için, Güvenilir, Kullanımı Kolay, Geniş Raporlama Özellikleriyle Beraber Sorunsuz Destek ile İhtiyaçlarına cevap vermektedir.


Özel İdareler

İl, İlçe Özel İdarelerin Gelir ve Giderlerinin Muhasebe Kayıtlarına Alınması, Raporlanması, Merkez ve Merkez Dışı Birimlerin Ödeneklerinin Tenkis, Devir ve İmha işlemlerini,Personel Maaş ve Ücret Takakkukları, Sgk, Maliye İşlemlerini Güvenilir ve Kolay Kullanımlı Yapabilirler

Birlikler

Sulama, İçmesuyu, Köylere Hizmet Götürme ve diğer Birliklerin Gerek Muhasebe, Gerekse Personel, Taşınır/Taşınmaz Mal İşlemleri, Tahakkuk/Tahsilat, Vergi Dairesi, Sgk gibi İşlemlerini Rahat, Güvenilir ve Kolay Kullanımlı Olarak Gerçekleştirebilirler

Diğer İdareler

5018 Sayılı Kanuna Tabi İdareler, Muhasebe, Personel, Taşınır/Taşınmaz Mal İşlemleri, Doküman Yönetimi, Tahakkuk/Tahsilat, Vergi Dairesi, Sgk gibi İşlemlerini Rahat, Güvenilir ve Kolay Kullanımlı Olarak Gerçekleştirebilirler.