Hakkımızda


Misyon ve Vizyonumuz

 

Misyonumuz;

Yerel Yönetimler, İl Özel İdareleri, Mahalli İdarede Birlikleri ve 5018 Sayılı Kanuna Tabii Kurum ve Kuruluşlara, Mevzuatlarına Uygun Bilgisayar Yazılımı Satışı ve Satış Sonrası Destek vermektir. 
.

Vizyonumuz;

Değişen Mevzuatlara ve Teknolojilere kendisini adapte eden, Kullanıcı Memnuniyetini Ön Planda Tutan, Çözüm Odaklı ve Müşteri Memnuniyeti İlkemiz Sayesinde Zaman İçerisinde Türkiye Geneli Mahalli İdareler Tarafından Tercih Edilmektir

Çalışma Alanımız

 

 • Belediye, il Özel İdare, Mahalli İdare Birlikleri ve 5018 S.K. tabi kurumlara, Analitik Muhasebe, Personel ve diğer mevzuatlarına uygun yazılım satışı
 • Taşınır Mal Yönetmeliği çerçevesinde Kurumların taşınır ve taşınmazlarını Kayıt ve Kontrol altına alabilecekleri Taşınır/Taşınmaz yazılımı satışı Elektronik Belge Yönetim yazılımı satışı
 • Belediye ve Birliklerin, Gelirlerinin (Emlak,Su,Çtv,Sulama Suyu, Harçlar, Kiralar vb.) Tahakkuk ve Tahsilatını yapabilecekleri Gelir Yazılımı satışı Satışı Yapılan Yazılımların Eğitim ve Desteğinin Verilmesi

İş Etiğimiz

 

 1. Dürüstlük:
 2. İşlerimizde ve ilişkilerimizdeki temel kuralımız dürüstlüktür. Çalışmalarımızda, dürüstlük ilkesi çerçevesinde hareket ederiz.
 3. Gizlilik:
 4. Bizimle birlikte çalışan idareler ile yapılan konuşmaları gizli ve özel bilgileri bir başkasına aktarmaktan kaçınırız.
 5. Çatışmadan Kaçınmak:
 6. Çıkar çatışmasından mümkün olduğunca kaçınırız. Diğer yazılım firmaları ile hoş olmayan rekabet ortamına girmekten, pozisyonumuzdan kaynaklı menfaat sağlama çabalarından mevcut görevimiz yada artı yönlerimizden yararlanarak çıkar sağlamaktan uzak dururuz. Yerel Yönetimlere yönelik yazılım satışı ve desteği faaliyetlerinden başka bir sektöre yönelmeyiz.
 7. Sorumluluklarımız:
 8. Ata Bilgisayar olarak, yaptığımız tüm işlerde, beraber çalıştığımız idarelerin memnuniyeti, mükemmeliyeti ve sağlamlığı hedeflediğine inanırız.
  Görevimiz, bizi tercih eden idarelerin yasal çerçevedeki isteklerini gerçekleştirmelerine yardımcı olmaktır. İdarelerden, diğer firmalarla olan sözleşmelerini bozmalarını veya ihlal etmelerini teşvikten kaçınırız. etik kuralların bizim için bağlayıcı olduğunu bilir sadece kanun ve kurallar çerçevesinde rekabet ederiz.
  İşlerimizde, herkese eşit mesafe olup, herhangi bir siyasi, dini, vb kavramları kullanma yoluna gitmeyiz. Dürüstlük ve ahlaklık çizgisinden çıkmamaya azami özeni gösteririz. Bu görev bilinci, firmamızın çalışma hayatı hedeflerini belirlemektedir.

  Yaptığımız işle ve yaptıklarımızla gurur duyuyor ve iyiki de yapmışız diyoruz.