Yıl sonu amortisman kayıtları ile ilgili örnek yazımız ana sayfadadır.

Mahalli idareler için 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabı şartlar oluşmadığı için şimdiye kadar hiç kullanılmadı ve kullanılmamaktadır. Zaten Aralık 2014 tarihinde yayınlanan Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliğinden kaldırılarak yerine enflasyon düzeltmesi hesabı gelmiştir. Bu hesapta cari dönem sonunda belirtilen şartların oluşması durumunda kullanıcaktır.
Şartları ;

Enflasyon düzeltmesi
MADDE 30 ‒ (1) Kapsama dâhil kamu idareleri, içinde bulunulan hesap dönemi dâhil son üç hesap döneminde fiyat endeksindeki artışın %100’den ve içinde bulunulan hesap döneminde %10’dan fazla olması halinde mali tablolarında yer alan parasal olmayan kalemleri enflasyon düzeltmesine tabi tutarlar. Enflasyon düzeltmesi uygulaması, her iki şartın birlikte gerçekleşmemesi halinde sona erer.

şeklindedir.

Bu yüzden amortisman ile ilgili örnek yazımızda 522-Yeniden Değerleme Farkları Hesabı konu edilmemiştir.