2015 yılı için geçerli usulsüzlük cezası miktarları

- Mükellef Grupları 1.Derece 2.Derece
1 Sermaye şirketleri 120 66
2 Sermaye şirketleri dışında kalan1.inci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı 77 39
3 2.nci sınıf tüccarlar 39 18
4 Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar 18 10,6
5 Kazancı basit usulde tespit edilenler 10,6 4,8
6 Gelir Vergisinden muaf esnaf 4,8 2,6

Usulsüzlük, vergi kanunlarının şekle ve usule ilişkin hükümlerine uyulmamasıdır.

Emlak vergisi, Veraset ve İntikal Vergisi, Taşıt Alım Vergileri ve Motorlu Taşıtlar Vergilerine ait usulsüzlükler cetvelin mükellef grupları sütununun üçüncü sırası (2nci sınıf tüccarlar)na göre cezalandırılır.
Örneğin Emlak vergisine ait bir usulsüzlüğün, normal bir vatandaş ile bir anonim şirketin yapmaş olması arasında, uygulanacak usulsüzlük cezası bakımından fark yoktur.

Kamu idareleri ve müesseseleri ile dernek ve vakıfların yaptıkları usulsüzlükler, cetvelin mükellef grupları sütununun üçüncü sırası (2nci sınıf tüccarlar)na göre cezalandırılırlar.
Ancak bunların iktisadi işletmelerine ait usulsüzlükler cetvelin mükellef grupları sütununun ikinci sırası (Sermaye şirketleri dışında kalan1.inci sınıf tüccar ve serbest meslek erbabı)na göre cezalandırılır.
Resim ve Harçlara ait usulsüzlükler ise, cetvelin mükellef grupları sütununun dördüncü sırası (Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar)na göre cezalandırılır.

Usulsüzlük fiilinin işlendiği yıl ile tespit edildiği yılın farklı olması hali;

Uygulanacak usulsüzlük cezası, usulsüzlügün tespit edildiği yıl değil işlendiği yılda geçerli olan miktarı esas alınır.
Örneğin 2011 yılında Emlak vergisine ait bir usulsüzlüğün 2015 yılında tespit edilmesi durumunda uygulanacak usulsüzlük cezası 2011 yılı için belirlenen ceza olacaktır.

Mahalli idarelerin verebilecekleri usulsüzlük cezaları 1. derece usulsüzlüklerin tanımına girmediği için miktarlar 2. derece usulsüzlüklere göre belirlenecektir.