Binaların mütemmimleri (Bütünleyici parçaları) bir ayni hakka bağımsız olarak konu teşkil edemeyen ve üzerinde bulunduğu arza tabi olan duvar, çatı, pencere ve bağımsız mülkiyete konu olmayan daire ve odalarıdır.

Türk medeni kanununun 684. maddesinde mütemmim;
"Bütünleyici parça, yerel âdetlere göre asıl şeyin temel unsuru olan ve o şey yok edilmedikçe, zarara uğratılmadıkça veya yapısı değiştirilmedikçe ondan ayrılmasına olanak bulunmayan parçadır." şeklinde tanımlanmıştır.

Mütemmim (bütünleyici parçalar) gayrimenkule(Binaya) zarar vermeden ayrılmasının mümkün olmamasıdır.