Binalar için;
1- İnşaatın türü, sınıfı, kullanılış tarzına göre m² maliyet bedeli
2 - Binanın dıştan dışa yüzölçümü m² (Hisseli ise hisseye isabet eden yüzölçümü)
3 - Binanın metrekare normal inşaat maliyet bedeline göre hesap edilen değeri (1 X 2)
4 - Var ise Kalorifer farkı ( 3 X %8)
5 - Var ise asansör farkı (3 X %6)
6 - Binanın kalorifer, asansör dahil bedeli (3+4+5)
7 - Aşınma payı indirimi (6 X % .... (aşınma payı oranı))
8 - Bina inşaat maliyet bedeli (6 - 7)
9 - Asgari ölçüde arsa değeri ( Hisseli ise hisseye isabet eden değer)
10 - Binanın vergi değeri ( 8 + 9)
11 - Varsa vergiden muaf olan tutar
12 - Binanın vergiye tabi değeri (10 - 11)


Arsa için;
1- Takdir komisyonunca takdir edilen arsa m2 birim değeri
2 - Arsanın yüzölçümü m2 olarak (hisseli ise hisseye isabet eden metrekare)
3 - Arsanın vergi değeri ( 1 x 2)
4 - Varsa verdiğen muaf olan tutar
5 - Arsanın vergiye tabi değeri (3 - 4)

Arazi için;
1 - Takdir komisyonunca takdir edilen arazi m2 birim değeri
2 - Arazinin yüzölçümü m2 olarak ( hisseli ise hisseye isabet eden metrekare)
3 - Arazinin vergi değeri ( 1 x 2)
4 - Varsa verdiğen muaf olan tutar
5 - Arazinin vergiye tabi değeri (3 - 4)