İÇİŞLERİ BAKANLIĞINA
(Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü)


Bu itibarla;
1.
2014 yılı emlak vergisi mahalli idareler seçimlerinin yapılacağı tarihten önce tarh ve tahakkuk ettirileceğinden, 30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde büyükşehir belediyesi olacak illerde 2014 yılma ait bina ve arazi vergisinin, bu yıla ait hesaplanan vergi değerine % 100 artırımlı oranlar uygulanmadan tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi, 2015 yılına ait bina ve arazi vergisinin ise bu yıla ait hesaplanacak vergi değerine % 100 artırımlı oranlar uygulanmak suretiyle tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi,

2. a) 30 Mart 2014 tarihinden sonra büyükşehir belediyesi olacak illerde bu tarihten sonra 2014 yılı emlak vergisinin takip ve tahsilinin yeni kurulan ilçe belediyesince yapılması, dolayısıyla verginin taksit dönemlerinde ilgili ilçe belediyesine ödenmesi,
Ancak, 30 Mart 2014 tarihine kadar verginin bir kısmının veya tamamın ödenmek istenilmesi halinde bu ödemenin mevcut il belediyelerine yapılması,

b)
"Devir, Tasfiye ve Paylaştırma KomisyomT'nca aksine bir karar alınmadıkça 30 Mart 2014 tarihinden sonra ilgili ilçe belediyelerince tahsil edilen 2014 yılı emlak vergilerinin birinci taksitlerinin ilgili büyükşehir belediyesine (il belediyesinin büyükşehir belediyesine dönüşmesi nedeniyle) devredilmesi, ikinci taksitinin bu tarihten önce il belediyesince tahsil edilmiş olması halinde ise yeni kurulan büyükşehir belediyesi tarafından ilçe belediyesine aktarılması,

3.
30 Mart 2014 tarihinde yapılacak mahalli idareler seçiminde büyükşehir belediyesi olacak illerdeki konut, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin;

a) İşyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar ile su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutlara ait 2014 yılı çevre temizlik vergisi tutarlarının normal tarifeye göre hesaplanması, 1/1/2015 tarihinden itibaren ise büyükşehirler için belirlenen değerler esas alınarak tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi,

b) Konutlar için 30 Mart 2014 tarihine kadar normal tarifelerin esas alınması, bu tarihten itibaren büyükşehir belediyeleri için belirlenen değerler esas alınarak tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi, c) Öte yandan, işyeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar ile su ihtiyacını belediyece tesis edilmiş su şebekesi haricinden karşılayan konutların 30 Mart 2014 tarihinden sonra ilk defa kullanılması halinde ise kullanma (bu tarihten sonra yeni mükellefiyeti başlayanlar için) tarihi ile 31 Aralık 2014 tarihleri arasındaki çevre temizlik vergisinin büyükşehir belediyeleri için belirlenen değerler esas alınarak tarh, tahakkuk ve tahsil edilmesi,
gerekmektedir. Bilgi edinilmesini arz ederim.

Yazının tamamı