Emlak vergisi muafiyeti veren kanunlar ve ilgili maddeleri;

Kanun Kanun Adı Madde
351 Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kanunu Madde 39
2547 Yüksek Öğretim Kanunu Madde 7 (Ek)
2954 Türkiye Radyo ve Televizyon Kanunu Madde 48
2960 Boğaziçi Kanunu Madde 17
4123 Tabi Afet Nedeniyle Meydana Gelen Hasar
ve tahribata İlişkin Hizmetlerin
Yürütülmesine Dair Kanun
Madde 6
4457 Türk Akreditasyon Kurumu Kuruluş ve
Görevleri hakkında Kanun
Madde 22
4920 Devlet Orman İşletmelerinin Bazı Vergilerden
Muaf Tutulması Hakkında Kanun
Madde 1
132 T.S.E. Kuruluş Kanunu Madde 11
1606 Bazı Dernek Ve Kurumların Bazı
Vergilerden,Bütün Harç Ve Resimlerden
Muaf Tutulmasına İlişkin Kanun
Madde 1
2560 İ.S.K.İ Genel Müdürlüğü Kuruluş ve
Görevleri hakkında Kanun
Madde 21
2863 Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma K. Madde 21
3624 Küçük Ve Orta Ölçekli İşletmeleri
Geliştirme Ve Destekleme İdaresi
Başkanlığı Kurulması Hakkında Kanun
Madde 17
4325 Olağanüstü Hal Bölgesinde Ve
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde
İstihdam Yaratılması Ve Yatırımların
Teşvik Edilmesi İle 193 Sayılı Gelir
Vergisi Kanununda Değişiklik Yapılması
Hakkında Kanun
Madde 5
4447 İşsizlik Sigortası Kanunu Madde 53
4572 Tarım Satış Kooperatif ve Birlikleri
Hakkında Kanun
Madde 6
4706 Hazineye Ait Taşınmaz Malların
Değerlendirilmesi Ve Katma Değer
Vergisi Kanununda Değişiklik
Yapılması Hakkında Kanun
Madde 7
5502 Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu Madde 36