2464 Sayılı Belediye Gelirler Kanunu

KAVRAM FİHRİSTİ

---------------- A ----------------
MADDE
-------
- Adi Ortaklıklarda tatil günlerinde çalışma ruhsatı
harcının muhatabı 62

---------------- B ----------------
- Belediyelerin Gruplara ayrılması 95
- Bina inşaat harcında istisnalar Ek.2
- Bina inşaat harcında konu, vergiyi doğuran olay Ek.1
- Bina inşaat harcında matrah Ek.4
- Bina inşaat harcında mükellef Ek.3
- Bina inşaat harcında tarife Ek.6
- Bina inşaat harcının ödenmesi ve yeri Ek.5
- Bu kanunun mücavir alanlarda uygulanabilmesi 104

---------------- Ç ----------------
- Çeşitli harçlara ait tarifeler 84
- Çeşitli harçların uygulama esasları ve ödenmesi 85
- Çevre temizlik vergisi Mük.44

Dosya Pdf