Muafiyet : Mükellefiyetin çeşitli sebeblerle vergi dışı bırakılması
İstisna : Verginin konusu olması gereken bir olay veya unsurun vergi dışı bırakılması.