6360 sayılı kanun uyarınca kapanan Belediye ve Özel idare personelin yeni görev yerlerine başlama sürecinde, gelir vergisi matrahları sıfır olarak başlaması gerekirken, katıldıkları belediyeler veya özel idareler tarafından ısrarla kümülatif vergi matrahları istenmektedir.

Konu hakkındaki birçok özelgeden bir tanesi aşağıdaki gibidir.

"Bu hüküm ve açıklamalara göre, yeni başladığınız işyerinde çalışacağınız süre içerisinde elde edeceği ücret gelirinin Gelir Vergisi Kanununun 61, 94 ve 103. maddeleri uyarınca vergilendirilmesi aşamasında daha önce çalışmış olduğunuz işyerinizden elde ettiğiniz kümülatif ücret matrahının yeni çalışacağınız işyerindeki süre içerisinde elde edeceğiniz ücret matrahı ile ilişkilendirilmemesi gerekmektedir. Bir başka anlatımla elde edeceğiniz ücretlerin tevkif suretiyle vergilendirilmesine esas olarak başlangıçta “0” matrahın dikkate alınması gerekmektedir."

Konu hakkında söyleyeceğimiz en kısa ifade;
"Her iki tüzel kişilikte mahalli idare olsada neticede biri kapanıyor, personel yönünden yeni başlayacağı belediye veya özel idare yeni iş yeri olmuş oluyor"
şeklindedir.