488 sayılı damga vergisi kanununda Resmi Daireler
MADDE 8 -
Bu Kanunda yazılı resmi daireden maksat, genel ve özel bütçeli idarelerle," il özel idareleri, belediyeler ve köylerdir.


Şeklinde tanımlanmıştır.


2 sayılı tabloda Damga Vergisinden istisna edilen kağıtlar listesinde

I - RESMİ İŞLERLE İLGİLİ KAĞITLAR :
A) Resmî daireler arasında kullanılan kâğıtlar:
1. Resmi daireler arasındaki işlemleri kapsıyan her türlü kâğıtlarla bu dairelerin soruları üzerine kişiler tarafından yazılan cevaplar ve ekleri.


ifadesi vardır.

Dolayısıyla Belediyeler ve İl Özel İdareleri damga vergisinin mükellefidirler ve Damga vergisi beyannamesi vermeleri gerekmektedir. Damga Vergisi beyannamesini ayrıca vermeyen belediyelerin ve İl Özel İdarelerin bu mükellefiyetlerini açtırarak damga vergisi beyannamesini her ay diğer beyannameler ile beraber göndermeleri gerekmektedir.