Çalışanlarda engelli indirimi Gelir vergisi kanununun 31. maddesinde açıklandığı üzere çalışanın sadece kendisi için uygulanır, kendisi dışında eş, çocuk vb bakmakla yükümlü oldukları için uygulanmaz. Birden fazla ücret elde ederek yıllık beyanname ile bunu beyan etmek durumunda olan çalışanlar ise kendisi ve varsa bakmakla yükümlü olduğu engelli için bu indirimden yararlabilir.

Bu konuda farklı uygulamalar mevcut olmakla beraber tek ücret geliri elde eden çalışanlar açısından, engelli indiriminin sadece çalışanın kendisi için uygulanacağı 193. s.k. Md.31 de belirtilmiştir.

Taslak halinde olan yeni gelir vergisi kanununda ise bu konuya bir düzenleme getirilirmesi öngörülmektedir.