YILLAR ORAN
2013 1,0393
2012 1,1203654
2011 1,2353149
2010 1,3304341
2009 1,3597037
2008 1,5228681
2007 1,6325146
2006 1,7598508
2005 1,9323162
2004 2,1487356
2003 2,7611252
2002 4,3901891
2001 6,7257696
2000 10,4922006
1999 15,9586372


"Heryıl Yeniden Değerleme Oranı Kadar Artar" ifadesi bulunan bir parasal değerin 2014 yılındaki tutarını bulmak için, parasal miktarın geçerli olduğu yılın karşısındaki oran ile çarpımı 2014 yılı mikraını verecektir.

2005 yılında 100 TL olan ve her yıl yeniden değerleme oranı kadar artacağı belirlenen bir para cezasının 2014 yılı tutarı;
2005 yılı oranı olan 1,9323162 ile çarpılması sonucu elde edilecek rakamdır.
2014 yılı Tutarı : 100 X 1,9323162 = 194 TL dir


2013 yılında 842 TL olan ve her yıl yeniden değerleme oranı kadar artacağı belirlenen bir para cezasının 2014 yılı tutarı;
842 X 1,0393 = 875 TL dir.