Belediyelerin kurmuş veya devir almış oldukları şirketler Kamu İhale Kanunu'na tabi olan ancak resmi daire olmayan ve kamu tüzel kişiliği taşımayan özel hukuk tüzel kişisi olmaları nedeni ile yapacakları ihalalerde uygulanacak Damga Vergisi Kesintileri

Damga Vergisi Türü Oran (Binde) D.Vergisi Kesintisi
İhale Kararları 5,69 Yok
Sözleşmeler 9,48 Var
Hakediş Ödemeleri 9,48 Yok

şeklindedir. Bu tablo Belediye Şirketleri tarafından yapılan ihaleler içindir.