Asgari ücret artışından dolayı oluşan fiyat farkından damga vergisi doğup doğmayacağı hakkında

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu internet sayfasında yer alan, İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı tarafından verilmiş olan görüş yazısı