Resmi Gazete No:29573
Resmi Gazete Tarihi:25/12/2015

Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife
Gelir Vergisi Kanununun 103 üncü maddesinin birinci fıkrasında yer alan gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife, 2016 takvim yılı ücret gelirlerinin vergilendirilmesinde esas alınmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.12.600 TL'ye kadar %15
30.000 TL'nin (12.600 TL'si için 1.890 TL), fazlası %20
110.000 TL'nin (30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası %27
110.000 TL'nin (110.000 TL'si için 26.970 TL) fazlası %35

Tebliğ olunur

12.600 TL ye kadar %15
------------------------------------------------------
30.000 TL'nin (12.600 TL'si için 1.890 TL), fazlası %20
12.600 x %15 = 1.890 TL
30.000 - 12.600 = 17.400
17.400 x %20 = 3.480 TL
Toplam : 1.890 + 3.480 = 5.370 TL
--------------------------------------------------------
110.000 TL'nin (30.000 TL'si için 5.370 TL), fazlası %27
110.000 - 30.000 = 80.000
80.000 x %27 = 21.600
Toplam : 21.600 + 5.370 = 26.970 TL

Koyu renkli rakamlar, tarifelerdeki "parantez içindeki rakamların" hesabını göstermektedir