Temsil ve törenler için edinilen taşınırlar hemen tüketilecek ise kayıtlara alınmasına ve taşınır işlem fişi düzenlenmesine gerek yoktur. Fakat stoklanan, ambara konularak ilerleyen sürede tüketilecek olanlar kayıtlara alınarak taşınırı işlem fişi düzenlenecektir.