Taşınırların yönetim ve kayıt altına almada uyulacak esaslar genel olarak;

a-Sayımların, giriş ve çıkış kayıtlarının zamanında yapılması
b- Kayıt işlemlerinin belgeye dayanması
c- Teslim alma sürecinde , tartma, görme, ölçme vb gibi işlemlerin yapılması
d- Teslim alan ve muhafaza edenler ile taşınırşarın kayıtlarını yapan ve kontrol edenlerin farklı görevliler olması
e- Görevlilerin, tarafsız olması, muhafaza ve zaralarlan korunması durumda gerekli tedbirleri almaları