Yönetmeliğe göre, yönetmeliğe konu mallar, Taşınır Kayıt Kontrol Yetkilisine teslim edilecektir. TKKY'leri yaptıkları ilemlerden dolayı harcama yetkilisine karşı sorumludurlar. Bu sorumluluk, taşınırların korunması, muhafazası ve kayıpları şeklindedir.