Satın alınan taşınırlar açısından : Maliyet bedeli üzerinden kayda alınırlar. Maliyet bedeli; alış bedelide dahil olmak üzere varsa vergi resim harç, nakliye vb giderlerin toplamıdır.

Bedelsiz devirlerde : Devir yapan yerdeki kayıtlı değeri üzerinden kayda alınırlar

Bağış, hibe yoluyla edinilmelerde : Bağış ve hibeye konu taşınırın varsa faturası, faturadaki değer üzerinden, fatura yok ise yapılan sözleşmede belirtilen değer üzerinden, sözleşmede değer yok ise değer tespit komisyonu tarafında belirlenen değer üzerinden kayıtlara alınırlar.

Sayım fazlası çıkması halinde : Varsa faturasındaki değer üzerinden, faturası yok ise değer tespit komisyonunun belirlediği değer üzerinden kayıtlara alınır.