Taşınır kayıt işlemi yapılabilmesi için

1- Taşınır elde edilmesi ( Satınalma, hibe vb) durumunda

2- Daha önce elde edilmiş bir taşınırın devir, satış, hibe, vb sebeblerle el değiştirmesi durumunda

3- Daha önce elde edilmiş bir taşınırın azalması, artması, kullanıma verilmesi durumunda

4- Daha önce elde edilmiş bir taşınırın kaybolması, kırılması, canlı taşınırların ölümü durumlarında

bir veya birkaçının oluşması gerekmektedir.