Taşınır yönetim hesabı:

1- Önceki yıldan devir gelen taşınırlar
2- Yıl içinde giren taşınırlar
3- Yıl içinde çıkışı yapılan taşınırlar
4- Ertesi yıla devredecek olan taşınarlar
ve
yılsonu sayımlarında eksik/fazla çıkan taşınırları gösterir.

Yönetim hesabı, harcama yetkilileri adına, taşınır kayıt kontrol yetkilileri tarafından hazırlanır. Hazırlanan cetveller muhasebe yetkilisince onaylanarak, harcama yetkilisi tarafından Sayıştay a gönderilir.