150 - İlk Madde ve Malzeme Hesabı
253 - Tesis Makine ve Cihazlar Hesabı
254 - Taşıtlar Hesabı
255 - Demirbaşlar Hesabı