Dayanıklı taşınırların kullanıma verilmesi esnasında düzenlenen zimmet fişleri 2 türlü olup

1- 6-örnek nolu zimmet fişi Taşıtlar ve İşmakineleri,
2- 6/A- örnek nolu zimmet fişi ise Taşıt ve İşmakinesi dışında kalanlar ile ortak kullanım alanlarına verilen dayanıklı taşınırlar için düzenlenir.

6-örnek nolu zimmet fişi, taşıt veya işmakinesini kullanmaya bizzat yetkili kişilere, gece-gündüz veya vardiye usulü ile çalışmaların yapıldığı yerlerde ise bu çalışmaları koordine eden sorumluya zimmetlenmek üzere düzenlenir.

Sorumluya zimmetlenen taşıt ve işmakineleri, sorumlu tarafından, isterse taşıtları kullanan kişilerede zimmetlenebilir.