Mali yıl sonunda sayım kurulu tarafından yapılan envanter sayımında tespit edilen sayım noksanı taşınırlar, Taşınır İşlem Fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkartılır.

Envanter sayım tutanakları 2. düzey detayı ile düzenlenir. Sayım kurulu eksik çıkan taşınırlar için, kasıt kusur, ihmal var ise durum harcama yetkilisine bildirir.

Sayımda noksan çıkan taşınırlar için;

Kayıttan düşme teklif ve onay tutanağı (Örnek-10) düzenlenir.
Parasal Sınırlar ve Oranlar Hakkında Tebliğde belirtilen parasal sınırlara göre harcama Yetkilisi veya Üst Yönetici onayı ile Taşınır işlem fişi düzenlenerek kayıtlardan çıkartılır.
Düzenlenen Taşınır işlem fişinin 1 nüshası Muhasebebirimine gönderilir.


Muhasebe birimi kendisine gelen taşınır işlem fişini;

öncelikle sayım noksanlıkları hesabına alır.

197.05 500
150.1.1 500

şayet; noksanlık kayıtlardan düşmeme vb. sebeblerden dolayı ise muhasebe kayıtlarından çıkışı yapılır

630.14.1 500
197.05 500

şayet; noksanlık personelden kaynaklı ve taşınırın bedeli personelden tahsil edilecek ise kişi borcuna alınırarak muhasebe kayıtlarından çıkışı yapılır;

140.1.1 500
197.05 500