Taşınır kesin hesabı;
alındığı mali yılı takip eden yılın Şubat ayı sonuna kadar idare tarafından Sayıştay başkanlığına gönderilmesi gerekmektedir.