Taşınır Kesin Hesabı;

Hazırlanacak olan Taşınır Kesin Hesap Cetveli(örnek-16) ve Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetveli(Örnek-17) Dönem sonunda cd ortamında sayıştay başkanlığına gönderilir.

Bunun yanında yönetmeliğin 35. maddesindeki
Sosyal güvenlik kurumları ve mahalli idareler, Taşınır Kesin Hesap Cetvelleri ile Taşınır Kesin Hesap İcmal Cetvellerinin bir nüshasını bütçelerinin uygulama sonuçlarını kesin hesaba bağlayacak mercilere gönderirler


ifadesinden Mali Hizmetler Birimi tarafından hazırlanacak olan kesin hesap cetvellerinin Nisan ayı içinde encümenden Mayıs ayında ise Meclisten geçmesi gerektiğini düşünmekteyiz