İdarelerinde görevlendirilen taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri kefalete bağlanarak aylık ve/veya ücretlerinden ;

Giriş aidatı olarak 1500 gösterge rakamı X memur aylıklarına uygulanan katsayı sonucu bulunan tutar
ile
Aylık aidat olarak 100 gösterge rakamı X memur aylıklarına uygulanan katsayı sonucu bulunan tutarlar kesilerek Kefalet sandığına gönderilir.

Giriş aidatı 4 eşit taksitte olmak üzere Kefalete bağlandığı tarih itibari ile tam olarak alınan maaş veya ücretten başlamak üzere kesilmeye başlar.
Aylık aidat ise giriş aidatının tamamının kesilmesini izleyen aydan itibaren her ay maaş veya ücretten kesilir.


Taşınır kayıt ve kontrol yetkilileri dışında Taşınır Mal Yönetmeliği ile ilgili diğer görevliler kefalete tabi tutulmazlar.