1- Tüketim mal, malzeme, demirbaş, makine techizatı ve taşıt alımı giderleri
2- Kamu İhale Kanunu 3. maddesine göre yapılacak alım bedellerinin ödenmesi
3- Devlet malzeme Ofisinden yapılacak Alımlar
4- Kamu İhale Kanunu 22/d ye göre yapılan mal ve malzeme alımlarında