Taşınır giriş ve çıkış işlemlerinin muhasebe birimine bildirilme süreleri

Taşınır kayıtlarına alındığı anda muhasebe birimine bildirilmesi gereken durumlar
1- Taşınıra konu mal/malzemenin satın alma yoluyla elde etme durumunda
2- Satın alınmış bir taşınıra değer artırıcı, nitelik değiştirici harcamaların yapılması durumunda


Taşınır kayıtlarına alındıktan 10 gün içinde muhasebe birimine bildirilmesi gereken durumlar
1- Satın alma harici, bağış, hibe ve devir gibi yollarla elde edilmesi durumunda

Bu süreler her durumda mali yıl sonunu geçemez.

Taşınır kayıtlarına alındıktan 3 ay içinde muhasebe birimine bildirilmesi gereken durumlar
1- 150- Hesabında izlenen tüketim malzemelerinden yapılan çıkışlar, 3 aylık dönemler itibari ile 2.düzey detay kodu seviyesinde hazırlanacak liste muhasebe birimine gönderilir.