İdarenin ortak kullanım alanında bulunacak olan taşınırlar için örnek: 6/A(zimmet Fişi) düzenlenir.

Düzenlenen zimmet fişinde kime verildiği satırı boş bırakılır. Nereye verildiği satırına taşınırların bulunduğu ortak alanın ismi yazılır. Teslim Alan kısmına ise ortak alandan sorumlu personel ismi yazılır.

6ajpg