Depo veya ambar sayısına bağlı olmaksızın, özellikle stok hareketlerinin fazla olduğu mahalli idarelerde Harcama Yetkilileri, hizmetin kesintiye uğramaması için gerek gördükleri durumlarda birden fazla kontrol yetkilisi görevlendirebilir.

Bu durumda 2 adet deposu olan bir idarenin tek kontrol yetkilisi olabileceği gibi, 2 den fazlada olabilir.