+ Cevap Ver
4 sonuçtan 1 ile 4 arası
Like Tree1Beğeni
 • 1 Post By huseyin
Şu an Stratejik Plan / Performans Program kategorisindeki Stratejik Plan, Performans Bütçe ve Analitik Bütçe Süreçleri isimli konuyu okuyorsunuz.
 1. #1
  Üye
  Üyelik tarihi
  16 Aralık 2014
  Mesajlar
  1

  Arrow Stratejik Plan, Performans Bütçe ve Analitik Bütçe Süreçleri

  5018 sayılı Kanun ile birlikte ülkemizde2006 yılından itibaren geçilen Analitik Bütçe ve Tahakkuk Esaslı Muhasebe sistemi, kurumlarımızda uygulanmaktadır. Yine aynı kanunla mali yönetim sistemimize Stratejik Planlama ve Performansa Dayalı Bütçeleme gibi yeni kavramlar da girmiştir. Fakat bu kavramlar, henüz Analitik Bütçe kadar kurumlarımızca rağbet görmemiştir. Bunda ilgili yönetmeliğin gecikmesinin de payı olmakla birlikte, konunun içeriğinin ve öneminin yeteri kadar anlatılamamış olması da önemli bir etken olduğu kanaatindeyim.
  05.07.2008 tarih ve 26927 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmelik bir parça kurumları tetiklemiş olsa da, süreçlerin birbiri ile olan ilişkileri ve üst yönetime sağlayacağı faydaların üzerinde yeteri kadar durulmaması, kurumları ancak excel ortamında, sadece yapıldı densin diye bir takım çalışmalara yönlendirdi. Oysa gerçek anlamda süreçleri birbiri ile entegre eden, üzerinde emek verilerek hazırlanan bir Plan ve bütçe çalışmasının, kurumlara çok büyük faydaları olacağı şüphesiz. Bu süreçte kurulan Strateji Geliştirme Daire Başkanlıklarının amacı ile örtüşen şekilde yapılacak çalışmalar, yönetmelikleri de, yapılan planları da kağıt üstünde kalmaktan kurtarmalıdır.
  Stratejik planlama, kuruluşun bulunduğu nokta ile ulaşmayı arzu ettiği durum arasındaki yolu tarif eder. Kuruluşun amaçlarını, hedeflerini ve bunlara ulaşmayı mümkün kılacak yöntemleri belirlemesini gerektirir. Uzun vadeli ve geleceğe dönük bir bakış açısı taşır. Kuruluş bütçesinin stratejik planda ortaya konulan amaç ve hedefleri ifade edecek şekilde hazırlanmasına, kaynak tahsisinin önceliklere dayandırılmasına ve hesap verme sorumluluğuna rehberlik eder.
  Kamu idarelerince, kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve misyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle hazırlanan plandır.
  Performans Esaslı Bütçeleme ise, kuruluşun ana fonksiyonlarını, bu fonksiyonların yerine getirilmesi sonucunda gerçekleştirilecek amaç ve hedeflerini belirleyen, kaynakların bu amaç ve hedefler doğrultusunda tahsisini ve kullanılmasını sağlayan, performans ölçümü yaparak ulaşılmak istenen hedeflere ulaşılıp ulaşılamadığını değerlendiren ve sonuçları raporlayan bir bütçeleme sistemidir.
  Sürecin tamamına baktığımızda, 4 alt sürecin mutlaka birbiri ile ilişkili olması gerektiğini görmekteyiz.
  1.Stratejik Plan
  2.Performans Bütçe
  3.Analitik Bütçe
  4.Gerçekleşmeler
  - Ödenek Gerçekleşmeleri
  - Gösterge Hedef ve Ölçümleri
  Stratejik Plan orta ve uzun vadeli dönemsellik gerektiren bir süreç olup, bu sürece bağlı olarak yıllık Performans ve Analitik Bütçe çalışmalarını da kapsamaktadır. Stratejik Planda, Stratejik Amaçlar ve amaçlara bağlı olarak Stratejik hedefler belirlenir. Stratejik Planı, Performans Esaslı Bütçelemeye bağlayan aşama, Stratejik hedeflere bağlı olarak belirlenen Performans Hedefleridir.
  Performans hedefleri aslında konunun en kapsamlı, merkezinde bulunan aşamasıdır. Performans göstergeleri de, Faaliyetler de Performans hedeflerine bağlı olarak tanımlanacaktır. Dolayısıyla hem belirlenen göstergelerin hedef ve ölçümleri, hem de faaliyetlere bağlı belirlenecek kaynak maliyetleri performans hedeflerine bağlıdır.
  Yukarıda da gösterdiğimiz gibi iki tip gerçekleşmeden söz etmekte yarar var. Bunlardan biri yıllardır ödenek gerçekleşmesi olarak tabir ettiğimiz, yapılan harcamaların oluşturduğu parasal gerçekleşmeler. Diğeri ise, kendi belirlediğimiz gösterge kriterlerimizin, hedeflerine bağlı olarak yapılan ölçüm sonucu değerlendirmeler. Gerçekleşme kavramı gördüğüm kadarı ile biraz kafaları karıştırmış. Hem ödeneğin gerçekleşmesine , hem de gösterge hedeflerinin gerçekleşmesine aynı ifadeyi kullanmak gerçekten yanıltıcı oluyor. O yüzden ben göstergelerin gerçeklemesi yerine, hedefleri ve ölçümleri ifadelerini kullanmayı daha doğru buluyorum.
  Çok sık karşılaştığım bir soruyu sizlere aktarmak istiyorum. Önce Performans Bütçe mi yapılmalı, Analitik Bütçe mi? Hangi seçeneği söylesek doğru olmaz. Çünkü bizim bütçe yapmadaki amacımız, hangi şablonda döküm alacağımızdan çok, birimlerin yapacağı hangi işlere, ne kadar kaynak ayrılacağının planlamasını yapmaktır. Bu kaynak çalışması, yapacağımız bütçe çalışmasının adına ne verirsek verelim zaten gerekecektir.
  Yapılması gereken çalışma metodu aşağıdaki şekilde sıralanabilir.
  - Kurumun Stratejik Amaçlarını belirlemek
  -Stratejik Amaçlara bağlı Stratejik Hedefleri belirlemek
  -Stratejik Hedeflere bağlı Performans Hedeflerini belirlemek
  -Performans Hedeflerini ölçmede kullanacağımız göstergelerin belirlenmesi
  -Göstergelere ait dönemsel ve yıl hedeflerinin belirlenmesi
  -Tüm birimlerde, üst aşamalarda belirlenmiş olan Stratejik Amaç-Stratejik Hedef ve Performans Hedefine bağlı hangi faaliyetlerin yıl içinde yürütüleceğinin tespit edilmesi
  -Birimlerce tespit edilen Faaliyetlerin ilgili birimlerle ve Performans hedefleri ile ilişkilendirilmesi
  -Birimlerin kendi faaliyetleri için bütçe teklifi
  -Teklif değerlendirmeleri sonucu bütçe kaynağımızın kesinleşmesi
  (Not: Son iki aşama zaten Analitik Bütçe için yapmakta olduğumuz çalışmadır. Aslında Stratejik Plana bağlı, Analitik Bütçe çalışması yapılmakta, daha sonraki aşamada da Analitik Bütçe, bizim için kaynak teşkil ederek Performans Bütçeye katkı sağlamaktadır.)
  - Birim bazında Genel Yönetim Giderine ayrılan Personel hariç, Personel Maliyetlerinin Dağıtım anahtarı tespit edilerek, personel kaynakların faaliyetlere aktarılması
  - Birim bazında tespit edilmiş kaynaklarımızın, ilgili faaliyetlere aktarılması
  - Transfer edilecek kaynakların, Transfer olarak aktarılması
  -Diğer kaynakların (Bu sürece kadar herhangi bir faaliyete aktarılamayan kaynakların) Genel Yönetim Gideri olarak aktarılması.
  (Not: Bu süreç sonunda Performans Bütçemiz ve Analitik Bütçemiz arasında eşitlik sağlanmış olmalıdır. Aslında kaynak toplamımız her iki bütçenin de toplamı olacaktır.)
  - Stratejik Plan ve Performans Bütçenin Raporlanması
  -Yıl içinde yapılan harcamaların gerçekleşme olarak faaliyet maliyetlerine aktarımı ve birimler tarafından gösterge hedeflerine ait, belirtilen periyotlarda ölçümlerin girilmesi neticesinde sistem hem ödenek gerçekleşmelerini, hem de gösterge hedef ölçümlerini sürekli güncel şekilde takip edebilmelidir.
  Bu süreçleri doğru şekilde planlayan, uygulayan kurumlar, daha izlenebilir, daha ölçülebilir, saydam ve hesap verebilir bir modeli inşa eder. Aynı zamanda kurum yöneticilerinin ölçme-değerlendirme, karar verme yeteneklerine büyük katkı sağlar.
  Peki biz tüm bu süreci Excel ortamında hazırlayarak, tüm birimlerimizin ve yöneticilerimizin işleyişe katılımını ve faydalanmasını sağlayabilir miyiz? Tüm süreçleri birbirine entegre olarak çalıştırabilir miyiz? Kesinlikle Hayır. O halde yapmamız gereken nasıl ki bir Analitik Bütçe Muhasebe yazılımına sahipsek, Web tabanlı Performans Bütçe yazılımına da sahip olmak. Web tabanlı ifademin nedeni, tüm birim ve kullanıcıları aktif şekilde sürece dahil edebilmeniz ve tüm kurumun faydalandığı bir yapı oluşturmanız.
  Herkesin yarını, bu gününden güzel, daha planlı, daha performanslı olması dileğiyle.

  Hüseyin OCAĞIŞEN
  Element Bilgisayar Ltd. Şti.
  Genel Müdür
  16.12.2014

 2. #2
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Hüseyin Bey merhaba;

  Olması gerekenleri genel olarak özetlemişsiniz... Forumun böylesi görüşlere ihtiyacı var hakikaten. "gerçi forumun daha pek çok şeye ihtiyacı var"
  Belki bunların devamında idare performans denetimi, performansa dayalı ücret sistemi ve benzerleride gelecektir.
  Olması gereken bumu evet bencede olması gereken bu, kendini(idarenin kendisini) tanıma, hizmet verdiğin coğrafi alanı tanıma, o coğrafyada yaşayan canlıları tanıma, görevlerini yetkilerini bilme, ihtiyaçları belirleme, planlama, uygulama, ve sonuçları değerlendirme.

  Fakat üst yönetim (Belediye Başkanı) kararlı bir şekilde hadi yapalım demeden olmuyor malesef... Hatta -hadi yapın- demesiylede olmuyor, kararlı bir şekilde yapalım, yapacağız diyecek. Önce kendisi sonra personelini buna inandıracak. Ondan sonrası çok daha kolay olacaktır diye düşünüyorum.

  Hadi yapalım cümlesi öncelikle performans esaslı bütçelemeyi, stratejik plan hazırlanmasını kapsamayabilir. Önce kurum kültürünün yerleştirilmesiyle, varsa bilgi eksikliği personele hizmet içi eğitim verdirmeyle, personele oraya ait olduğunu hissettirmekle, görev tanımlarının yapılmasıyla, yetkilerin belirlenmesiyle, odaların şekliyle, çalışma düzenlerinin iyileştirilmesiyle, cezanın olduğu yerde ödülünde olmasıyla da başlanabilir, önemli olan bugünden birşeye karar verip başlamak ve sonucunu getirmek

  Belirttiğiniz gibi sadece soran olursa bulunsun diye elektronik tablolar aracılığı ile veya ücret ödeyerek hazırlatılan raporlar var evet. Fakat bizlerin (program satanların) yapacağı pek fazla birşey yok malesef,

  10-15 gün program eğitimi verdiğimiz personeller bir anda başkan tarafından bir başka birimde görevlendiriliyor, yerine gelen personeller sizden eğitim hizmeti bekliyor, genel bir programı kullanma eğitimi planı yapalım diyoruz daha başlamadan hüsranla bitiyor.

  Yani kendi yaşadığım İl ve (Sorunları çözmüş olanları tenzih ederim)çevre İller açısından performans esaslı bütçeleme stratejik plan hazırlama konularından önce halledilmesi gereken başka temel sorunlar bulunmakta. Bunları halletmeden 3,4 adım üstten başlamakta bana pek sağlıklı gelmiyor Yazacak çok şey var daha ama düzelir ümidini taşımaktayım.

  Foruma katkılarınızın devamını dilerim.

 3. #3
  Üye
  Üyelik tarihi
  21 Eylül 2015
  Mesajlar
  1
  Süreç Yönetimi hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim

 4. #4
  Forum Üyesi Ferruh Atalay - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
  Üyelik tarihi
  17 Ağustos 2013
  Yer
  Malatya
  Mesajlar
  928
  Alıntı serkomen İsimli Üyeden Alıntı Mesajı göster
  Süreç Yönetimi hakkında bilgilerinizi paylaşırsanız sevinirim
  Sayın serkomen;
  Sayfanızdaki referanlara bakınca , böyle bir reklam yapma yöntemine ihtiyacınızın olmaması lazım ama, yaptığınız bu reklam banada morâl vermedi değil. Demekli bu forumda doğru yolda emekliyor.

  Paylaşalım, süreç yönetimi konusundaki bilgilerimizi bayramdan sonra zaman elverdikçe paylaşalım tabiki...

+ Cevap Ver

Benzer Konular

 1. Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 02 Ekim 2015, 01:29
 2. Bütçe Giderlerinin Ekonomik Sınıflandırması
  By Ferruh Atalay in forum Bütçe / Kesin Hesap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 04 Eylül 2015, 01:47
 3. 810 - Bütçe Gelirlerinden Ret ve İadeler
  By Ferruh Atalay in forum Muhasebe
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07 Ağustos 2014, 19:21
 4. 2015-2017 Bütçe Hazırlık takvimi Örnek Bütçe Çarısı
  By Ferruh Atalay in forum Bütçe / Kesin Hesap
  Cevaplar: 0
  Son Mesaj: 07 Haziran 2014, 17:17
 5. Bütçe Nedir?
  By Ferruh Atalay in forum Bütçe / Kesin Hesap
  Cevaplar: 8
  Son Mesaj: 25 Kasım 2013, 12:20

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

 • Konu Acma Yetkiniz Yok
 • Mesaj Yazma Yetkiniz Var
 • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
 • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
 •  

Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.6.0