Temeli Çinli Komutan Sun Tzu olarak kabul edilen, Eski Yunanca strategios (Ordu Komutanı) kelimesinden gelen, dilimizede Fransızcadan geçen, ilk başlarda askeri amaçlar için, 20. y.y itibaren ise önce özel sektör daha sonralarıda kamu kesiminde kullanılan bir kavramdır.

Strateji kavramını yerel Yönetimler için özetleyecek olursak; İdarenin ne olduğu, ne olmak istediği, ve olmak istediğine nasıl ulaşabileceği konusu strateji, bu stratejinin bir plan haline getirilmiş şeklinede stratejik plan denilir.

Ne olduğumuz : Misyonumuzu
Ne olmak istediğimiz : Vizyonumuzu
Nasıl oluruz ise : Amaç ve hedeflerimizi ifade eder.

Bu haliyle stratejik plan; Ne yapmak istediğimizi ve nasıl yapmayı düşündüğümüzü belirten bir beyandır.

-Dolayısıyla stratejik plan uzun vadelidir,
-Başta Üst yönetim olmak üzere, tüm çalışanlar tarafından sahiplenilmedir,
-Hedeflere ulaşmak için, çok çalışılmalı ve sabırlı olunmalıdır.

"Sonuçta, düşmanı ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce savaşa bile girseniz sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, düşmanı bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de düşmanı bilmiyorsanız sizin için gireceğiniz her savaşta yenilgi kaçınılmazdır" ( SunTzu)

En çok karşılaşılan veya duyulan , okunan kelime SWOT analizi veya Türkçe ifadesi ile GüçlüyönlerZayıfyönlerFırsatlarTehditler...

İdarenin kendisini tanıması: Güçlü Yönleri, Zayıf Yönleri
İdarenin Vizyonuna ulaşmadaki süreçlerde karşılaşması muhtemel: Fırsatlar ve Tehditler.

Yukarıda yazdığımız cümlede "düşman" yerine Fırsat-Tehdit kelimesini, "savaş" yerine hedef kelimesini koyarsak...
"Sonuçta, fırsat-tehditleri ve kendinizi iyi biliyorsanız, yüzlerce hedefiniz olsa bile sonuçtan emin olabilirsiniz. Kendinizi bilip, fırsat-tehditleri bilmiyorsanız, kazanacağınız her zafere karşın yenilgiyle de tanışabilirsiniz. Ne kendinizi ne de fırsat-tehditleri bilmiyorsanız sizin için belirleyeceğiniz her hedefde yenilgi kaçınılmazdır"

Destek verdiğimiz idarelerin pek çoğuna hergün birçok firmadan stratejik planınızı hazırlayalım gibi faks veya telefon gelmektedir, Muhtemelen başka idarelerede aynı şekilde görüşmeler olmaktadır. Niyetimiz kimseyi karalamak değildir. Destek verdiğimiz idarelere bu konuda ne söylüyor isek buradanda aynısını paylaşıyoruz.

Her idarenin birbiri ile benzer teknolojik, parasal ve benzeri imkanları vardır. Benzer zorlukları yaşayacak idareler oldukça fazladır.
Fakat görev yapan personel değeri her idare için farklıdır. Statejik planı uygulayacak, karşılaşılabilecek zorluklara çözüm yolu arayacak, sonuçları değerlendirecek, yeni hedefler koyacak, hedefleri değiştirecek, planı uzun yıllar sürdürecek olanlar ve hesap verecek olanlar idare personelidir.

Personelin dahil olmadığı, sahiplenmediği bir stratejik plan bize göre ya raflarda yerini alır, soran olursa "evet stratejik planımız var" denilir, yada uygulaması ve izlenmesi imkansız bir plandan öteye gitmeyecektir.