5510 sayılı kanundan sonra oluşan sigortalı sütatüsü

Eski Adı Yeni Adı 5510 Sayılı Kanunun İlgili Maddesi
SSK lı 4/1-a 4. maddesi 1. fıkra a bendi
Bağ-Kur lu 4/1-b 4. maddesi 1. fıkra b bendi
Emekli Sandığı İştirakçisi 4/1-c 4. maddesi 1. fıkra c bendi

4/1-c statüsündeki Memurlar açısından

Genel Adlandırma Ayrım Tabi olunan Kanun
Eski Memur 15 Ekim 2008 tarihinden önce memur olanlar 5434 ve 5510 s.Kanun
Yeni Memur 15 Ekim 2008 tarihinden sonra memur olanlar 5510 s. Kanunu