Konu 5510 sayılı kanun 80. maddesinde belirtilmiştir.

d) Ücretler hak edildikleri aya mal edilmek suretiyle prime tabi tutulur. Diğer ödemeler ise öncelikle ödendiği ayın kazancına dahil edilir ve ücret dışındaki bu ödemelerin yapıldığı ayda üst sınırın aşılması nedeniyle prime tabi tutulamayan kısmı, ödemenin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanarak iki ayı geçmemek üzere üst sınırın altında kalan sonraki ayların prime esas kazançlarına ilave edilir.


Aşağıdaki örnekte (örneğe sadece sigorta primleri alınmıştır) 3500 TL ücreti olan bir Belediye Personeline, aynı ay içinde hem sendika, hemde devlet ikramiyesi ödenmiş olduğu kabul edilirse, ücret ve diğer ücret ekleri toplamı sigorta matrahı üst sınırını geçmesi sebebi ile, sigorta primleri üst sınırdan hesap edilmiş (1)
2'de, bir önceki aydan matraha dahil edilemeyen miktarda sigorta matrahına dahil edilerek kesintiler hesaplanmış, 3 de ise işçi ücetinden yaılan kesintiler normal şeklini alımıştır. Aynı matrahlar sigorta kesintisi işveren payı içinde geçerlidir.

sigorta matrahı üst sınırı: yürürlükteki asgari ücretin 6,5 katıdır.