15 Aralık 2013-14 Ocak 2014 arası 12. dönem için SGK açısından prime esas kazançların alt ve üst sınırları

Alt Sınır : 1044,60 TL
Üst Sınır : 6789,90 TL
-------------------------------//-----------------------
15 Haziran 2014 Tarihine kadar

Alt Sınır : 1071 TL
Üst Sınır : 6961,50 TL

------------------------------//-------------------------
15 Haziran 2014- 14 Temmuz 2014 Dönemi için

Alt Sınır : 1100,40 TL
Üst Sınır : 7152,60 TL

-----------------------------//-------------------------
15 Temmuz 2014 sonrası Dönemler için;

Alt Sınır : 1134 TL
Üst Sınır : 7371 TL