1 Asıl Mahiyette gönderilenler;

- Cari aya ait emekli keseneği ve kurum karşılıkları
- Geçmişe yönelik hesaplanacak terfi farklarına ait emekli keseneği ve kurum karşılıkları

2 Ek Mahiyette gönderilenler;

- Görevine son verilenlerden tekrar görevlerine iade edilenlerin geriye dönük aylıklarının ödenmesi halinde, ödenen aylıklarına ilişkin kesilen emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları.

- Kanunlar uyarınca geriye yönelik tahakkuk ettirilecek emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları ile geçmişte eksik hesaplanan emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları

- Açığa alınanlardan göreve iade edilenlerin eksik kesilen emekli keseneği ve kurum karşılıklarının kalan yarısı üzerinden tahakkuk ettirilen emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları

- Tayin, açıktan atama, göreve geç başlama vb. durumların, asıl mahiyetteki aylık prim ve hizmet belgesi gönderildikten sonra ortaya çıkması durumunda o aya ait sonradan yapılan tahakkuklara ait emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları

- Görevde olmayan personel için geçmişe yönelik ödenmesi gereken emekli kesenekleri ve kurum karşılıkları.