Benzer veya farklı uygulamaları olanlarda olabilir,

Memur bordroları hazırlandıktan sonra kesenekler bilgilerini kesenek bilgi sistemine göndererek, kesenek bilgi sisteminde hatalı kayıt olup olmadığını kontrol ederek, varsa hata (terfiler, gitmesi gerekenden fazla/eksik primler gibi) personel bilgilerini bordroda gerekli kontroller yapılarak bordroya son halini vermek bazen faydalı oluyor.

Bordroların son düzenlenmiş hali kesenek bilgi sistemine tekrar gönderilerilerek onaylanıyor.