henüz yapmayan idareler var ise;

6360 sayılı kanun ile tüzel kişilikleri ortadan kalkan Belediyelerin vergi, ve sosyal güvenlik kurumlarına olan borçları yapılandırma kapsamına (6552 sayılı kanun) girmediğinden, bu belediyelerin bağlandıkları idareler tarafından ilgili kurumlara;

Kendisine bağlanan veya köye dönüştürülen Belediyenin adı ve Kurumuna göre vergi veya ssk veya Emekli Sandığı sicil numaralarının belirtildiği bir yazının ilgili kurumlara gönderilerek, bu Belediyelerin var olan borçlarının faiz işletilmeksizin İller Bankası tarafından hisselerden kesilerek bu kurumlara borçlar bitene kadar aktarılmasını sağlamalarında fayda vardır.