21/06/2016

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile kamu ve özel sektöre ait bütün işlere ve işyerlerine, bu işyerlerinin tüm çalışanlarına faaliyet konularına bakılmaksızın uygulanması, 29.12.2012 tarih 28512 sayılı resmi gazete yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği ile de işverene, işyerlerinde alınması gereken iş sağlığı ve güvenliği tedbirlerinin belirlenmesi ve uygulanmasının izlenmesi, iş kazası ve meslek hastalıklarının önlenmesi,çalışanların ilk yardım ve acil tedavi ile koruyucu sağlık ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesi amacıyla işyeri hekimi, iş güvenliği uzmanı görevlendirilmesini ve İşyeri Sağlık ve Güvenlik Birimi (İSGB) kurulması zorunlu tutulmuştur.

5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında sigortalıçalıştıran kamu idarelerine ait NACE kodlarının Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı-İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünce işyeri sicil numarası ile sorgulanmasına esas olmak üzere işyeri tescil işlemlerinde NACE kodlarının alınması ve daha önce tescil edilmiş bulunan kamu idarelerinin işyeri tescil kütüklerine bu kodların girilmesine yönelik program çalışmaları tamamlanarak Kesenek Bilgi Sisteminde (https://kesenek.sgk.gov.tr/KesenekWeb/) İlgili Linkler bölümünde "İş Kolu (NACE) Kodu Girişi” adı ile uygulamaya açılmıştır.

Buna göre,
kamu idarelerince 26/12/2012 tarihli ve 28509 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliğinin ekinde yer alan cetvellere belirlenen kodlar "İş Kolu (NACE) Kodu Girişi” uygulamasındaki ilgili bölüme kaydedilerek 1 veya 2 kullanıadı ve şifreleri girilmek suretiyle kayıt işleminin 1/7/2016 tarihinde kadar tamamlanması gerekmektedir.

Tebliği ekinde yer alan cetvellerde belirtilen kodlar kamu idaresi tarafından kod yazmak suretiyle girilebileceği gibi uygulamada ki Kısım, Bölüm, Grup, Sınıf ve Alt Sınıf seçimi yapılmak suretiylede giriş işlemi yapılabilecektir.

Söz konusu kodların hatalı girilmesi durumunda aynı yöntem ile giriş yapılarak doğru kodların güncellenmesi sağlanabilecektir.

Kamu ida
relerince giriş yapılan NACE kodlarını içerir işyeri sicil numarası Kesenek Bilgi Sistemi-Kamu İdaresi Bilgi Ekranındaki İşyeri Tescil bölümünde görüntülenebilecektir.

Kamu idarelerine
önemle duyurulur.