Aylık Prim ve Hizmet Belgesi

Sigortalılık
Niteliği
Çalışma Dönemi Ücretin/Maaşın
Ödenme Dönemi
Belge Verme Süresinin
Son Günü
Prim Öde­me Süresinin
Son Günü
4/1-a 01 ila 30 Çalış­tıktan Sonra Ödeniyorssa Takip Eden Ayın 23'ü Takip Eden Ayın Sonu
4/1-a 15 ila 14 Çalış­tıktan Sonra Ödeniyorsa Dönemi Takip Eden
Ayın 7si
Takip Eden Döne­min 14'ü
4/1-c 15 ila 14 Çalışmadan Önce Ödeniyorsa (Peşin) Maaş Ödemesi Yapı­lan Ayın 25'i Maaş Ödemesi Ya­pılan Ayın Sonuna Kadar
4/1-c I5 ila 14 Çalış­tıktan Sonra Ödeniyorsa Maaş Ödemesi Yapı­lan Ayın 25'i Maaş Ödemesi Ya­pılan Ayın Sonuna Kadar
4/1-c 01 ila 30 Çalışmadan Önce Ödeniyorsa (Peşin) Maaş Ödemesi Yapı­lan Ayın 11'i Maaş Ödemesi Yapı­lan Ayın 15'ine kadar
4/1-c 01 ila 30 Çalış­tıktan Sonra Ödeniyorsa Maaş Ödemesi Yapı­lan Ayın 11'i Maaş Ödemesi Yapı­lan Ayın 15'ine kadar


15 / 14 dönemleri ( Memur ve işçi)

1. dönem
15 Ocak – 14 Şubat
7. dönem
15 Temmuz – 14 Ağustos
2. dönem
15 Şubat – 14 Mart
8. dönem
15 Ağustos – 14 Eylül
3. dönem
15 Mart – 14 Nisan
9. dönem
15 Eylül – 14 Ekim
4. dönem
15 Nisan – 14 Mayıs
10. dönem
15 Ekim – 14 Kasım
5. dönem
15 Mayıs – 14 Haziran
11. dönem
15 Kasım – 14 Aralık
6. dönem
15 Haziran - 14 Temmuz
12. dönem
15 Aralık – 14 Ocak
Memur peşin işçi ve sözelşmeli çalışıp aldığı için
15 ağustos 2013 tarihinde ödenen ücretler/maaşlar
memurlar açısından 8. dönem
işçi/sözleşmeli açısındnan 7. Dönem olur