DOĞUM SONRASI YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA HAKKINDAN FAYDALANAN SİGORTALILARIN KESENEK/PRİM TUTARLARININ GÖNDERİLMESİ HAKKINDA DUYURU