PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : İşçi 1. Geçerli Fesih Koşulları ve Feshin Yazılı Olması (Makale)
 2. Prim Ödeme Gün Sayılarında Dikkat Edilecek Hususlar (Makale)
 3. Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinde Yapılan Değişiklikler (Makale)
 4. Asıl İşverenin Taşeron Çalışanlarının Yıllık İzin Hakkına İlişkin Yükümlülükleri (Makale)
 5. Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz (Makale)
 6. İşçi Alacaklarının Hesaplanmasında Yıl Kaç Gündür ? (Makale)
 7. İşçi Harcırah Hesabı
 8. Doğum Yapan Kadın İşçinin Yarım Çalışmadan ve Yarım Çalışma Ödeneğinden Yararlanması (Makale)
 9. Belirli Süreli İş Sözleşmelerinin Yenilenmemesi Durumunda Kıdem Tazminatı Ödenmesi (Makale)
 10. Hizmet Akdine Tabi Çalışan Sigortalının Borçlanabileceği Süreler (Makale)
 11. İşçi Toplu İş Sözleşmelerinde Tüfeye Göre Artış Oranı Hesabı
 12. Sigorta Primlerine Günlük 3,33 TL Tutarın Hazinece Karşılanması
 13. İlave Tediye Kapsamına Giren İşyerleri ve Kapsamdaki İşçiler
 14. İşçi Ücretlerinde Sigorta Primine Tabi Olan ve Olmayan Ödemeler
 15. 14 ve 30 Günlük Ücret Farkları Hesabı
 16. Engelli İndiriminden Faydalanan İşçi Ücret Bordrosu Hesaplama
 17. İşçi Özlük Dosyaları
 18. 2014-2015 Asgari Ücret Tutarı Karşılaştırması
 19. İşçilerin genel Olarak Ücret Unsurları
 20. Personele Verilen Ramazan Yardımı
 21. 15 Haziran / 14 Temmuz 2015 dönemi Asgari Ücret Prime Esas Alt/ Üst Sınırlar
 22. Sendika Değiştiren İşçinin Sendika İkramiyesi Hesabı
 23. Norm Kadro Sürekli İşçi Ünvan Kütüğü
 24. Kıdem Tazminatı Hesabı
 25. Kıdem Tazminatı Ödemesine Esas Alınacak İlave Tediyenin Bir Günlüğünün Hesabı
 26. Skk Primi ve Gelir vergisinden istisna Aile, yemek, çocuk yardımı, kısa örnekler
 27. İşçilerin Prime Tabi Olmayan Kazançları
 28. Yıllık İzin Ücreti
 29. Yıllık ücretli izin uygulaması
 30. Hayat Sigortası Prim Ödemelerinin Vergi İndirimi
 31. Kıdem Tazminatı Ödemesine Esas Tutulan Tavan Miktarının Hesabı
 32. Net ve Brüte Göre Nakit Yemek Yardımı Hesabı
 33. 15 Aralık 2013 / 14 Ocak 2014 İşçi Ücretleri Hesabı ve Muhasebe Kaydı
 34. Asgari Ücret, Asgari Geçim İndirimi, Maliyet
 35. Asgari Geçim İndirimi İcra Kesintisine Dahilmidir?
 36. Ücret nedir, Günlük ücret, maktu ücret, Fazla Çalışma ücreti nelerdir?
 37. İlave Tediye ve Sendika İkramiyesi Hesaplaması
 38. 6772 sayılı kanun uyarınca verilecek ilave tediye tarihi
 39. Kısa vadeli Sigorta Prim Oranları %2 ye Sabitleniyor