PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Genel Konular / Duyurular / Sınavlar 1. Tahsilat Genel Tebliğ - Tecil ve gecikme zammı oran değişikliği
 2. Kadroya Alınan İşçilerin İşsizlik Primi (SGK Genelgesi)
 3. Tek Hazine Hesabı ve Yerel Yönetimler
 4. Kamu Konutlarında Puanlama Esasları ve Yaşanan Sorunlar (Makale)
 5. Kamu Zararının Sorumlulara Rücu Edilme Hali (Makale)
 6. Radyasyon Görevlilerinin Fiili Hizmet Süresi Zammı (Makale)
 7. Kamu Yararına Çalışan Dernekler ve Sorumlulukları (Makale)
 8. 7020 Sayılı Bazı Alacakların yeniden Yapılandırılması Hakkında Kanun
 9. Web sitemizdeki -İleşim Formu- sayfa hatası
 10. 2017 Yılında Uygulanacak Bazı Rakamsal Sınırlar ve Tutarlar
 11. Engellilerin Emeklilik Şartları (Makale)
 12. Muhtasar Beyanname ile Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Hk. 1 Soru 1 Cevap
 13. Kamu Görevlisinin Eşi Ve Diğer Aile Fertlerine Harcırah Ödemesi (Makale)
 14. Kamu Malı Kavramı ve Tanımı; ( Bir Malın Kama Malı Sayılabilmesi için Gerekli Şartlar)
 15. İmtiyaz Verme ve Yap-İşlet-Devret Usulü
 16. Kusur, Kişisel Kusur- Hizmet Kusuru Ayrımı
 17. Kamu Zararında Faiz Hesabı
 18. Taşeron İşçilerin Kamuda İstihdamına Yönelik Maliye Bakanının Açıklaması
 19. Kitap: Devlet Memurları Kanunu Ve Kamu Görevlileri Temel Mevzuatı
 20. Yurtdış Geçici Görevlendirmelerde Konaklama Bedeli (Makale)
 21. Üst Kanun, Sonraki Kanun, Özel Kanun İlkeleri
 22. Asgari Geçim İndirimi Hesabı
 23. 2016 Yıl Mali ve Sosyal Hakları
 24. 2016 Yılında Mali ve Sosyal Haklar 3. Dönem Toplu Sözleşme
 25. 2016 Yılında Yerel Yönetimleri İlgilendiren Değişiklikler
 26. Harcırah kanunu'ndaki Yatacak Yer Temini İçin 10 Günlük Sınır Anayasa Mahkemesi Tarafından İptal Edilmiş
 27. İl Genel İdaresi - İl Özel İdaresi Ayrımı
 28. 550 Bin Civarında Yargıtay Kararı Ücretsiz Erişime Açılmış
 29. İşçi Ücretlerinin Haczinde Dikkat Edlecek Hususlar
 30. Harcırah Kanunu Işığında Uçakla Yapılan Seyahatler
 31. E-Tebligata Müraacat Eden veya Şifresini Almış Olan İdare Varmı
 32. 3. Dönem Toplu Sözleşme Pdf ve MsWord Halinde
 33. Hizmelilerin Yurtiçi Harcırah Tutarı Hesabı
 34. 2015 Temmuz Ayı Katsayıları
 35. Stajerlerin Ücretleri, SGK, Gelir ve Damga Vergisi Durumları
 36. Haczedilebilecek ve Haczedilemeyecek Kamu (Devlet) Malları
 37. Kanunların Yürürlüğe Giriş ve Yürürlükten Kalkma Tarihleri
 38. Doğum Yardımı Hakkında Yönetmelik Yayınlandı
 39. KBS Duyurusu; Varlık Envanteri Hesapları Hakkında
 40. Kamu Tüzel Kişileri : Kamu İdareleri - Kamu Kurumları
 41. Maaş ve Ücret Arasındaki Fark
 42. Maliye Dergisi Temmuz Ayı Sayısı Mahalli İdarelere Yönelik Çıkacak
 43. 2014 Yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçları
 44. Belediye Türleri ve Tabii Oldukları Mevzuat
 45. Aralık Ayı Mizan Yüklenmesinde Dikkat Edilecek Hususlar (KBS Duyurusu)
 46. Forum Ziyaretçi Mesajlarına Açılmıştır
 47. Kamunun Asli ve Fer'i Alacakları
 48. 6360 İle İlgili Harcırah Kanunu Tebliği
 49. Ek Karşılık Prim Borçlarıda (SGK %20 EK Karşılık) Yapılandırma Kapsamındaymış...
 50. Pratik Bilgiler Sayfamızdanda Yararlanılabilir...
 51. Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Hesabı
 52. Yurtiçi Geçici Görev Yolluğu Hesabı
 53. Belediyelerde Ana / Yardımcı / Danışma Birimleri
 54. Haklarında Soruşturma Ve Ön İnceleme İzni Verilecek Memurlar Ve Diğer Kamu Görevlileri
 55. Mahalli İdareler Harcama Belgeleri Kanıtlayıcı Belgeler
 56. Parasal Değerleri Güncelleme Aracı
 57. 6552 sayılı kanun Uyarınca Yapılandırılıcak Vergi ve Sgk Borçları Hakkında Duyuru
 58. Kamu Yararına Çalışan Dernekler, Kamu Kurumu Niteliğindeki Meslek Kuruluşları
 59. Torba Kanun (6552) Hakkında TBMM Tarafından Hazırlanan Döküman
 60. KBS Veri Girişi Bölümüne Koyulan PayFon Seçeneği Güzel Olmuş
 61. Mezuniyet Durumuna Göre Alınan Bazı Unvanlar
 62. Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Çalışanlarının ikramiye ödemeleri
 63. Su ve Kanalizasyon İdaresinde Görev Yapacak Denetçilerin Seçimi ve Ücreti
 64. Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Genelgesi
 65. Muhtasar Beyannamedeki 301,302,303 Nolu Tür Kodları
 66. 2014 Yılı Mali Tatil Döneminde Verilecek Beyanname Tarihleri
 67. Hitap'ta Eksik Bilgileri Sorgulama
 68. E-Beyanname KDV'de Güncelleme Olmuştur.
 69. Yeni Vergi Affı Tasarısında Emlak Vergiside Var
 70. Başımız Sağolsun...
 71. Son Defa Muhtasar Beyanname Verecek İdareler (Var/Yok Seçeneği)
 72. 2014 Seçimlerini Kazanan Başkanlarımıza Başarılar Dileriz
 73. Harcama Birimleri Klavuzu
 74. 2014 Mart Ayı Denkleştirme Ödenekleri 21 Mart'ta Gelebilir.
 75. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Konuları
 76. Seminere Davet
 77. İş Davalarında Süreler
 78. Düzeltme Beyannamesi Hazırlama
 79. Çalışma Süresi Hesaplama ( 2 tarihi çıkartma )
 80. Kesenek Bilgi Sistemi Java Hatası
 81. 2014 ve 2015 Yılı Hesap Planında Yapılan Değişiklik Hakkında
 82. 2014 yılında Sulama Birliklerince İşletilen Sulama Tesisleri Su Kullanım Hizm. Bedeli
 83. E-beyannamede eski versiyonlarla beyanname gönderme
 84. Bazı Belge ve Bilgilerin Verilme Tarihi ve Yeri
 85. Damga Vergisi Beyannamesinde değişiklik olmuştur
 86. Emlak ve Araç Piyasasının Tokat'ta ki yeni prestiji
 87. Beyanname Gönderme
 88. Emlak ve Araç Piyasasının Tokat'ta ki yeni prestiji
 89. Normlar Hiyerarşisi
 90. Kamu İdaresi Hesaplarının Sayıştaya Verilmesi Ve Muhasebe Birimleri İle Muhasebe Yetk