PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Kararlar & Evlendirme vb. Konular 1. e-Yazışma Projesi ile İlgili 2017/21 Sayılı Başbakanlık Genelgesi
 2. Mali İşlemlerde Yetki Devri ve Harcama Yetkisinin Devri Halinde Sorumluluk (Makale)
 3. Kamu İdarelerinde Taşeron İşçiye Harcırah Ödenir mi? (Makale)
 4. Kanun, KHK, Tüzük Yönetmelik
 5. Kamu Gücü, Ayrıcalıkları ve Yükümlülükleri
 6. Genel Olarak Kişilik Kavramı
 7. Hazine Arazilerinin Doğrudan Kiralanması (Makale)
 8. su sayacı değişim ücreti
 9. İdari İşlem Nedir? İdari İşlemlerin Türleri
 10. İdari Makam Tanımı
 11. Kamulaştırma Neticesinde Ödenen Bedellerin Vergi Kanunları Karşısındaki Durumu (Makale)
 12. Yurtiçi Harcırah Tutarları
 13. Sarih Kararlar - Zımnî Kararlar
 14. Belediyeler Açısından PERBİS Düzenlemesi
 15. Kanunsuz Emir
 16. İdarenin Bütünlüğü; Hiyerarşi ve Vesayet
 17. İdarî Makam Tanımı
 18. Vekâlet, Vekâlet Verme, Vekâleten Atanma, Vekâlette Mali Haklar...
 19. Kamu Görevlileri Kavramı
 20. Belediyelerde Kurulucak İhtisas Komisyonları
 21. İdari İşlemlerin Unsurları
 22. Yetki Devri ile İmza Devri Arasındaki Farklar/Benzerlikler
 23. Belediyerin Açacağı Kadın Ve Çocuk Konukevleri ve Personel İhdası
 24. Norm Kadro Memur kadro Kütüğü
 25. 2014 yılı Norm Kadro Cetvelleri
 26. Belediye Ve Bağlı Kuruluşları İle Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke Ve Standar