PDA

Orijinalini görmek için tıklayınız : Sosyal Güvenlik Konuları 1. Memurların Asıl ve Ek Mahiyette gönderilecek Kesenek ve Kurum Karşılıkları
 2. Yemek, Aile ve Çocuk Yardımlarının Sigorta Primine Tabi Tutulması (Makale)
 3. Hzmet Çakışmaları Hakkında Bilinmesi Gereken Önemli Hususlar (Makale)
 4. Hitap Duyurusu - Görevlerinden Uzaklaştırılan Personel İçin Yapılacak İşlemler.
 5. Kamu İdarelerinin NACE Kodu Girişi Hakkında SGK Duyurusu
 6. Görevden Ayrılan Personelin Ayrılma Tarihinin Tespiti - Hitap Duyurusu
 7. 5510 4/C Personelin Doğum Sonrası Yarım Zamanlı Çalışma Hakkıkında Kesenek/Prim Duyurusu
 8. Tüm Yönleriyle İşsizlik Sigortası Sistemimiz (Makale)
 9. Uçucu Personelin İtibari Hizmet Süresinin Emekli Aylığına Etkisi
 10. 5434 Sayılı Kanun Değişen Ek.70' ile İlgili SGK Duyurusu
 11. Engelli Personelin Hitap Sistemine Kaydı
 12. Memurların Emeklilikten Sonra Tekrar Çalışma Hallerinde Sigortalılık Durumları
 13. Emekli, Hak Sahibi, Malul/Vazife Malullüğü Durumları
 14. Sigortalılık Durumları (4/a, 4/b, 4 /c)
 15. Memurun Açıkta Geçen Sürelerdeki Emekli Keseneklerinin Kuruma Bildirilmesi
 16. Sigorta Matrahının Devretmesi
 17. 5510 a Göre Görevden Ayrılan ve Göreve Başlayanlar Açısından Yapılacak İşlemler
 18. Kapanan Belediyelerin Vergi, Sgk, E.SAndığı Borçları Hakkında
 19. Memur Bordrosu-Emekli Sandığı Kesenek Kontrolü
 20. Kız ve Erkek Çocuklarının Sağlıktan Yararlanma Koşulları
 21. Kesenek Bilgi Sisteminde Durum Kodu
 22. 6360 S. Kanun ile Devir Olacak Personelin Sigorta Bildirimleri
 23. SGK açısından 15 Aralık/14 Ocak 2014 Arası Prime Esas Kazanç Alt/üst Sınırlar
 24. Sgk Ek Karşılık Prim Tahakkuk Cetveli
 25. Aylık prim ve hizmet belgelerinin bildirim süreleri ve dönemleri
 26. Belediyelerin SGK Müdürlüğüne Yapacağı Bildirimler.
 27. Belediye ve Özel İdarelerde İş Akdi Askıda olan işçilerin SGK durumu.